Door op 12 mei 2016

Inbreng in discussie AZC

Lees onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Marion Suijker in de gemeenteraadsvergadering over de komst van het AZC:

=====

Heeft u afgelopen zondag, na studio sport, de Reunie gezien?

In 1997 werd op Vlieland een AZC opgericht waar 100 vluchtelingen werden ondergebracht.  De scepsis, achterdocht en wantrouwen over een groep onbekenden zorgde voor onrust en vragen bij de bewoners van het eiland met 1000 inwoners.  In de Reunie kwamen de bewoners die in 2002 in het AZC zaten weer bij elkaar. Om te praten over hun banden met de lokale bevolking, hun verwachtingen en perspectieven, maar ook over het vertrek uit hun eigen land en de vlucht hiernaar toe. Bovendien werd heel mooi zichtbaar hoe de bewoners van Vlieland de vluchtelingen uiteindelijk in hun armen sloten. Bojan verliet na bombardementen zijn vaderland. Hij zou niet meer zonder Vlieland kunnen en woont er nog steeds. Sterker nog, hij is van grote waarde voor het eiland door zijn ijssalon en bioscoop.

Gouda staat aan het begin van het proces van de komst van een AZC. Een belangrijk moment voor ieder van ons. Voor alle inwoners van Gouda, voor de buurtbewoners en voor de toekomstige vluchtelingen.  Laat Vlieland hierin een voorbeeld voor ons mooie Gouda zijn.

Onze wens is dat vele vluchtelingen een mooie toekomst hier in Gouda opbouwen en hun hart verpanden aan ons mooie historische stad. Net zoals Bojan aan Vlieland. Dat er sprake is van wederkerigheid.

Maar wensen worden niet vanzelf werkelijkheid.

Als PvdA zijn wij zeer verheugd dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en dat het ja heeft gezegd tegen de vestiging van een AZC in de leegstaande PWA.  Maar het goed inpassen van zo’n centrum in de buurt en wijk is geen sinecure. Want het is niet niks als er ineens 500 mensen uit een heel ander land  bij je in de buurt komen wonen en hun intrek gaan nemen in een jarenlang leegstaand pand.  Dit vergt een goed inpassingsproces.

En tot nu toe verloopt dit inpassingsproces naar onze mening op een constructieve en respectvolle wijze.

Dank aan een ieder die zich hiervoor tot nu toe heeft ingespannen.

 

Er zijn, om met de woorden mw. Westerman te spreken, inderdaad bruggen geslagen.  In ieder geval de palen. Er moet nog heel veel gebeuren in de uitwerking.  Maar we zijn verheugd dat de prioriteiten die het bewonersplatform in hun gedegen advies hebben meegegeven serieus in de onderhandelingen zijn meegenomen. En dat vele van deze prioriteiten in de bestuursovereenkomst terecht zijn gekomen.  Bij voorbeeld de gefaseerde opbouw, veiligheid en leefbaarheid, ontbindende voorwaarden en sancties, tijdelijkheid, communicatie en dagbesteding.  Dat geeft vertrouwen.  Maar inderdaad zoals meneer Van Galen afgelopen maandag al zei … eerst zien dan pas geloven.

 

Als Partij van de Arbeid vinden we het goed  dat er niet alleen perspectief wordt geboden aan  de toekomstige bewoners, zoals stageplekken, taalles, maar ook dat de komst  perspectief biedt aan Gouwenaren, bijvoorbeeld doordat vacatures, ook al tijdens de bouw,  worden ingevuld door bijstandsgerechtigden.  Dat werkt in onze ogen en draagt bij aan het voor ons zo belangrijk element van wederkerigheid.  Onze wens is  dat het AZC een meerwaarde heeft voor heel Gouda. Goed dus dat naast het bewonersplatform, ook onderwijs, bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties vanaf het begin van het proces betrokken zijn.

Hebben we helemaal geen zorgen? Natuurlijk wel. We maken ons zorgen over de huisvesting na het AZC.  Zijn er voldoende woningen? Wordt de wachtlijst niet te groot en te lang? En hoe gaan we dat oplossen? We hebben hierover al eerder vragen gesteld, maar hier moeten we wel wat mee. Dit staat los van deze bestuursovereenkomst en de komst van het AZC. Deze problematiek is er sowieso, maar wel een punt waar we wat mee moeten in Gouda.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat het proces goed wordt gemonitord, zodat ingegrepen kan worden als het nodig is.

Wij wensen ieder veel succes en wijsheid toe, maar hebben vertrouwen in het proces. Immers WILLEN is KUNNEN of misschien is het mooier om af te sluiten met de woorden die wij allen associeren met Gouda ….DOOR DE DOORNEN NAAR DE STERREN…..