16 maart 2014

Houd veilig sporten simpel

Maak veilig sporten zonder geweld niet te ingewikkeld en leer van elkaar als sportclubs. Dat was de belangrijkste uitkomst van het Politiek Café van de Goudse PvdA bij SV Gouda op woensdag 5 maart. Aanwezig waren onder meer raadsleden van de PvdA Gouda, afgevaardigden van de KNVB en vertegenwoordigers van Goudse  voetbalverenigingen. 

In het kader van de campagne “Prettige wedstrijd” is de PvdA op zoek naar initiatieven van amateurverenigingen die het geweld in de sport proberen te verminderen. Dit in het verlengde van actieplannen van het kabinet, waarop Tweede Kamerlid van de PvdA Tjeerd van Dekken had aangedrongen, en van landelijke sportbonden zoals de KNVB.

De door voorzitter Fred Graafland aangehaalde ‘Jodan Boys Rules’ voor sportiviteit en respect  zijn daar een mooi voorbeeld van. Volgens Lionel Martijn van de KNVB passen deze goed bij de opvoedfunctie van sportclubs.

Jaco Hodzelmans van Sport.Gouda gaf daarnaast aan dat ook bij buurtsport gele kaarten helpen om wangedrag bespreekbaar te maken. Bij hun inspanningen voor een gezonde leefstijl kunnen scholen en sportclubs volgens hem winnen aan slagvaardigheid door deze beter op elkaar af te stemmen.

Ben de Bruijn van de VGSO (Vereniging van Goudse Sportorganisaties) roept de gemeente op tarieven voor sport betaalbaar te houden. PvdA-raadslid Peter den Boer wil in overleg met de clubs om zo te voorkomen dat onverhoopte bezuinigingen schadelijk uitpakken. Amateurverenigingen kunnen bijvoorbeeld kosten besparen door samen beter gebruik te maken van elkaars accommodaties. Ook bij sportief ondernemerschap ziet de PvdA nieuwe kansen. Dat kan door samenwerking met onderwijs en andere partijen. Jodan Boys doet dit met een organisatie voor buitenschoolse opvang en met het verhuren van ruimte voor andere (niet sport-)verenigingen.

Gerrit Schinkel van Radio Gouwestad leidde de levendige discussie in goede banen. Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken kon wegens een spoeddebat niet aanwezig zijn. PvdA-medewerker Lucas Brouwers gaf uitleg over de campagne “Prettige wedstrijd”. Later komt Van Dekken alsnog naar Gouda om te spreken met Goudse voetbalverenigingen.