Door op 16 juni 2014

Het coalitieakkoord “Gouda daagt uit” is vandaag gepresenteerd

Het nieuwe coalitieakkoord (2014-2018) is vandaag om 4 uur ’s middags gepresenteerd en ondertekend op het Huis van de Stad. Het akkoord is het resultaat van de onderhandelingen van ons, D66, GoudaPositief, VVD en GroenLinks.

Samen met deze partijen vormen we het nieuwe college met één wethouder uit elke coalitiepartij:

We willen nu hard aan de slag! In het akkoord wordt met name ingezet op zorg, werkgelegenheid, bestrijding leegstand (door bijvoorbeeld invulling met woningen) en het aantrekkelijk maken van onze stad voor zijn inwoners en toeristen en bedrijven. Voor ons is het erg belangrijk dat er niet bezuinigd wordt op armoedebeleid en dat er geïnvesteerd wordt in een fonds dat kinderen die in armoede op groeien moet helpen.

Daarnaast gaan we voor een omgang in de gemeenteraad waar nieuwe ideeën geaccepteerd worden, waar elke partij met initiatieven kan komen en waar de sfeer tussen de partijen goed is en discussies op de inhoud gevoerd worden. Hier is in het coalitieakkoord een apart onderdeel voor opgenomen. Dit onderdeel wordt op dinsdagavond 17 juni in de gemeenteraad behandeld.

Aanstaande woensdag 18 juni worden de wethouders geïnstalleerd en zal het nieuwe college van start gaan.