9 september 2015

Gouda gaat bijdragen aan opvang vluchtelingen in PWA-kazerne

De fractie van de PvdA Gouda heeft vandaag kennis genomen van het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om in de PWA-kazerne een asielzoekerscentrum in te richten. Het COA heeft hiervoor contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf is op dit moment eigenaar van de PWA-kazerne.

Het college van burgemeester en wethouders gaat medewerking verlenen aan dit verzoek, mede vanwege de eerdere oproepen van het COA, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en ziet dat onze stad hiermee een bijdrage kan leveren aan het opvangen van vluchtelingen en de Europese vluchtelingencrisis die op dit moment aan de gang is.

Dit weekend stelden wij als fractie al vragen omtrent dit onderwerp. Met deze vragen drongen wij bij het college aan dat ook onze stad een bijdrage moest leveren aan de vluchtelingenopvang. Wij vinden het goed dat Gouda nu medewerking gaat verlenen aan het verzoek van het COA en een bijdrage kan leveren aan de mondiale vluchtelingencrisis. Zo geven we uitvoering aan het zijn van een solidaire, tolerante stad. We dragen dan ons steentje bij aan het helpen van al die mensen die door oorlog, conflicten en vervolging gevlucht zijn uit hun eigen land.

We hebben van het college begrepen dat er goed gecommuniceerd gaat worden naar alle betrokken partijen, de buurt en de stad. Het COA neemt het initiatief voor info-avonden en de buurt is vanmiddag geïnformeerd. Verder is er alvast een speciale site ingericht: http://www.gouda.nl/asielzoekers.