Gevaarlijk vervoer over het spoor? Jazeker!

15 oktober 2021

De fractie van de PvdA heeft opnieuw het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor aan de orde gesteld. Immers er worden steeds meer woningen aan het spoor gebouwd!

Als antwoord op onze vragen ontvingen wij het volgende antwoord:

Structureel vervoer van chloor over het spoor gebeurt al jaren niet meer in Nederland. Wel vond nog incidenteel vervoer van chloor over het spoor plaats. Ook het incidentele vervoer van chloor over het spoor moet eind 2021 helemaal afgelopen zijn. Zoals in onderstaande tabel te zien is, is er in 2020 geen chloor (categorie B3) vervoerd. Dat wil niet zeggen dat er geen vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door Gouda plaatsvindt.

Het spoor door Gouda maakt deel uit van het zogenaamde Basisnet spoor. Het Basisnet spoor is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over het spoor gegarandeerd. Per trajectdeel zijn risicoplafonds vastgesteld. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de risicoplafonds worden overschreden aan de hand van de aantallen transporten per stofcategorie, veiligheidsmaatregelen, en kenmerken van de infrastructuur.

In 2020 zijn de risicoplafonds bij Gouda niet overschreden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de vervoerscijfers over 2020 op het traject door Gouda (30.2). De kleur is oranje, omdat alleen bij Barendrecht een kleine overschrijding was. In de tabel staan de kolommen met een letter/cijfer combinatie. Dat zijn verschillende stofcategorieën (zie tabel daaronder). Per stofcategorie is aangegeven wat de waarden zijn uit Basisnet (BN) en de gerealiseerde intensiteiten (R) in 2020.[1]

[1]Beantwoording vragen PvdA commissie Stad Chloortreinen d.d. 210915 4-5.pdf