Gemeente Gouda stemt in met voorstel PvdA  – minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro per uur

2 november 2022

Het college van de gemeente Gouda heeft toegezegd om medewerkers die in opdracht van de gemeente werken, voortaan te belonen met minimaal 14 euro per uur. Dit geldt voor werknemers die in opdracht van de gemeente werken en bijvoorbeeld worden ingehuurd.

Medewerkers die (indirect) worden ingehuurd door de gemeente, bijvoorbeeld als huishoudelijke hulp, groenvoorziening of als ondersteuning in de handhaving, worden nu nog regelmatig beloond tegen het Wettelijk Minimum Loon. Dat is in de praktijk soms 10 of 11 euro per uur.  Dat wordt in de toekomst verhoogd naar minimaal 14 euro per uur, zo heeft de gemeente bekend gemaakt in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid.  Medewerkers in vaste dienst van de gemeente verdienen al minimaal 14 euro per uur.

De PvdA is blij met het voornemen van de gemeente.  Raadslid namens de PvdA Gouda Jan Kees Oppelaar:  “Het minimumloon moet echt een stuk omhoog om te voorkomen dat mensen in de armoede terechtkomen.  Het is heel goed dat de gemeente als werkgever daarin het goede voorbeeld geeft.”

Tegelijkertijd heeft de gemeente aangegeven dat niet álle medewerkers die de gemeente inhuurt in aanmerking komen voor een verhoging naar 14 euro per uur. Bijvoorbeeld omdat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of geen diploma hebben.De PvdA vindt dat ook voor deze groepen een beloning van minimaal 14 euro per uur mogelijk moet zijn en heeft vervolgvragen aangekondigd. PvdA Raadslid Jan Kees Oppelaar: ‘Geschoold en ongeschoold, afstand tot de arbeidsmarkt of niet. Bestaanszekerheid moet voor iedereen gelden’.

Ook de Goudse Post heeft aandacht besteedt aan dit onderwerp. Zie hiervoor dit artikel (opent in nieuw tabblad).