14 maart 2014

Geef bewoners zeggenschap over prioriteiten wijkagent

Buurtbewoners moeten zelf meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt. De PvdA wil dat zij zeggenschap krijgen over de prioriteiten van de wijkagent en meebepalen waaraan het buurtveiligheidsbudget wordt besteed. In steden moet er tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn, die de buurt en de bewoners kent en de cultuur begrijpt. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch lanceert vandaag, met steun van ruim honderd lokale PvdA-lijsttrekkers, een plan dat onze wijken veiliger moet maken. Hij spoort de politie aan om de aangiften van de bewoners professioneel te behandelen.

Bekijk hier het actieplan (PDF): Actieplan Veilige wijken

Rogier Tetteroo, PvdA Gouda: “Als de politie de aangifte goed doet, kan de politie beter opsporen en worden meer misdadigers veroordeeld. Dan komen er minder nieuwe aangiften.” De top-600 aanpak uit Amsterdam, waarbij de ergste criminele jongens passend bestraft en hun jonge broertjes op het rechte pad gehouden worden, moet in alle gemeenten worden ingevoerd. Burgemeesters moeten hardnekkige overlastgevers een tijdelijk een huisverbod kunnen opleggen. Want veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid.

Markouch: “In een onveilige buurt wint de sterkste, daar kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken. Dat tolereert de PvdA niet. Buurtbewoners weten zelf het beste wat de grootste problemen in de wijk zijn, en daarom moeten zij dat samen met hun wijkagent dichtbij huis kunnen regelen. Er moeten snel voldoende wijkagenten komen. Burgemeesters en politie moeten draaideurcriminelen voortdurend op de huid zitten en hard aan pakken. Dat werkt goed in onze hoofdstad, wat ons betreft doen we het overal zo. Woninginbraken, overlast en beroving  zijn echte, harde misdaden die een gigantische impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Het gebeurt te vaak dat slachtoffers van criminaliteit, overlast en intimidatie besluiten te verhuizen. Dat kan niet. De PvdA staat pal achter de slachtoffers. Gemeenten en de politie moeten hand in hand met hen de problemen in de wijk oplossen.”

De PvdA wil ook meer maatregelen om inbraken te voorkomen. Een woninginbraak heeft grote impact op je leven: het idee dat er iemand in jouw huis is binnengedrongen is onverteerbaar . Tachtig procent van de dieven pleegt een inbraak omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen ligt. Goed hang- en sluitwerk is het beste preventiemiddel. Gemeenten moeten hun inwoners daarbij helpen en een deel van de kosten vergoeden. Woningcorporaties en verzekeraars kunnen daaraan meebetalen omdat zij er baat bij hebben: de schade die hiermee wordt voorkomen weegt ruimschoots op tegen de kosten. Tot slot strijdt de PvdA tegen huisjesmelkers en verloedering van woningen. Malafide huisjesmelkers moeten al bij een tweede overtreding een bestuurlijke boete kunnen krijgen en een beroepsverbod als zij volharden. Gemeenten gaan pandeigenaren actief aanschrijven om hun panden veiliger en schoner te maken om de gezondheid van hun bewoners te waarborgen.