Gebrekkig onderhoud begraafplaats IJsselhof

20 oktober 2021

Onze fractie heeft het College gevraagd om met Yarden/Dela contact op te nemen in verband met het gebrekkige onderhoud aan met name de paden. Wij ontvingen klachten over het toenemende onkruid op de paden.

In het verleden hebben wij ook al een keer geprobeerd om de situatie op de IJsselhof te verbeteren. Toen ging het om opvang van grote aantallen bezoekers bij begrafenissen of crematies die blij slecht weer lang buiten moesten staan zonder beschutting. Helaas wilde Yarden toen geen eenvoudige overkapping voor wachtenden buiten realiseren.

Hopelijk is Yarden/Dela wel gevoelig voor klachten aangaande het achterstallig onderhoud.

Klik hier om onze vragen in te zien.