Door op 13 april 2015

Rondgefietst: Fietsenrekken, zijlen, stegen en kerken

Enige tijd geleden hebben Michiel Sikkes en ik (Guido Prinsenberg) een fietstochtje gemaakt door de binnenstad. Drie dingen die we daar aantroffen: onhandige fietsenrekken, kunst op straat en een kerk die aan een opknapbeurt toe is. Zaterdag 18 april gaan we door Plaswijck fietsen. Heb jij iets waar wij naar moeten kijken?

We zijn in het gebied rondom de Raam geweest. Aanleiding was de discussie in de raad over het openhouden van stegen en zijlen. De zijlen (gedempte watergangen die vroeger als riolering werden gebruikt) zijn vaak erg smal. Veel bewoners, die naast zo’n zijl wonen, hebben in de loop der jaren die zijlen afgesloten. Vaak om hun gevoel van veiligheid te vergroten. Het gaat hier wel om publieke grond.

Het wijkteam Binnenstad wil dat die zijlen en stegen publiek toegankelijk blijven en degene die afgesloten zijn weer opengesteld worden. Dit laatste stuit op wat juridische bezwaren. In een motie heeft de raad onze wethouder Rogier Tetteroo de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Verder heeft hij de opdracht gekregen om het open houden en open maken van de stegen en zijlen uit te voeren. Rogier is hier nu enthousiast mee aan de slag.

Bij ons tochtje door de Raambuurt hebben we een hoop zijlen gevonden en bekeken. Ook hebben we gekeken naar de zaken die we zagen. En dan bedoel ik de zaken waar de gemeente iets mee te maken heeft. Zo zagen we op de Raam een aantal onhandig geplaatste fietsenrekken. De foto’s, die we ervan gemaakt hebben, zijn door de fractie gebruikt om de wethouder te vragen de fietsenrekken praktischer te plaatsen. Een kleine ingreep die toch weer helpt om het leven een beetje makkelijker te maken voor de bewoners.

Krijg jij hier je fiets nog uit?

Krijg jij hier je fiets nog uit?

Op de hoek van de Keizerstraat en de Hoge Gouwe heeft de plateelschilder Trudy Otterspeer haar atelier. Deze kunstenaar heeft de paaltjes voor haar atelier voorzien van beschildering in traditioneel Delfts blauwe stijl. We zijn heel enthousiast over deze actie waar een buurtbewoner het aanzicht van haar buurt verbeterd. Op andere plaatsen maken buurtbewoners werk van het openbaar groen. De ontwikkeling dat bewoners zelf het onderhoud en het aanzien van buurt ter hand nemen is iets waar we blij van worden.

thumb_IMG_2896_1024

Tenslotte hebben we gekeken naar de Turfmarktkerk. Deze kerk is al jaren ongebruikt als kerk en wordt nu via antikraak verhuurd. Van buitenaf viel ons de slechte staat van onderhoud op. De huurder van de Turfmarkkerk vond het goed dat we ook binnen een kijkje namen. We hebben daar ook weer foto’s van gemaakt omdat we ons afvroegen of hier geen taak ligt voor Bouw & Woningtoezicht. Michiel is daarmee aan de slag gegaan.

Ontzettend zonde: de onderhoudsstaat van dit mooie kerkgebouw

Ontzettend zonde: de onderhoudsstaat van dit mooie kerkgebouw

Kortom een leuk en nuttig fietstochtje. Hierdoor kregen we (Michiel Sikkes en Guido Prinsenberg) het idee om ook andere buurten en wijken te gaan bekijken. Dat werkt het best als dat samen met een buurtbewoner gebeurt die de  buurt kent. De PvdA heeft veel leden in Gouda en ik wil dan ook partijleden vragen om mee te fietsen of te wandelen. Dan kan zo elke keer een andere buurt bekijken en waar geven zo onze fractie te helpen.

Ons plan is om zaterdag 18 april in Plaswijck te gaan fietsen. Als u het leuk vindt om met ons mee te gaan stuur dan even een mailtje naar [email protected]. Dan kunnen we tijd en verzamelplek afspreken.

Guido Prinsenberg

Michiel Sikkes