10 januari 2017

Extra ALV

Ik attendeer u nog een keer op onze extra ALV van maandag 16 januari a.s.
Op deze extra ALV zal het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen worden vastgesteld.

In ieder geval moeten twee besluiten genomen worden:
– gaan we ja of nee een ledenraadpleging gaan houden voor het lijsttrekkerschap.
– kiezen we voor een onafhankelijke commissie, een bestuurscommissie of een gecombineerde commissie voor het opstellen van een kandidatenlijst.

Het bestuur zal die avond de voor- en nadelen van de verschillende keuzes op een rijtje zetten en met een advies komen.

Ik hoop u te zien op 16 januari a.s. om 20.00 uur in het Verzetsmuseum.

Dan nog iets anders: het bestuur is van plan een politiek café te organiseren over de pensioenen. Er is al contact gelegd met een 2e Kamerlid. Indien er vooraf al vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden aan Patrick Verhoeven, p.verhoeven@zonnet.nl

Gerrit Schinkel
voorzitter afdeling Gouda