8 juli 2016

EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING OP DINSDAG 26 JULI 2016

Zoals je waarschijnlijk weet zijn de wethouders van Gouda afgetreden nadat een motie van wantrouwen is aangenomen met steun van voormalig coalitiepartij VVD. De politieke situatie in het Goudse is daardoor in zwaar weer verzeild geraakt. De PvdA heeft het collegebeleid altijd loyaal gesteund en is zeer tevreden over de behaalde resultaten. Die tevredenheid zien we ook terug in de reacties vanuit de samenleving op de val van de wethouders. Maar zoals altijd: resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Het is dus zaak dat de PvdA ook in komende periode het goede beleid kan uitvoeren. Daarvoor is steun en betrokkenheid van onze leden van groot belang. Daarom heeft het afdelingsbestuur besloten om een extra ALV te organiseren op dinsdag 26 juli 2016 om 20 uur in het Verzetsmuseum. Het afdelingsbestuur beseft dat het vakantietijd is en dat niet iedereen in de gelegenheid is om komen; als dat voor jou geldt kun je altijd via email ([email protected]) aan het afdelingsbestuur je mening geven en een bijdrage leveren.

Agenda:
1. Opening
2. Toelichting op de ontstane situatie
3. Herbevestiging van Rogier Tetteroo als politiek leider van de PvdA-Gouda
4. Afspraken over behandeling van onderhandelingsresultaat (ervan uitgaand dat we weer collegepartij worden)
5. Persverklaring namens de PvdA-Gouda over de actuele politieke situatie.
6. Rondvraag
7 Sluiting

Ondanks de vakanties hoopt het afdelingsbestuur dat ook jij kunt komen.