Door op 25 maart 2015

De toekomst van Koudasfalt

Op woensdag 11 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Gouda besloten, tóch de mogelijke aankoop van het Koudasfalt-terrein verder te onderzoeken. De week ervoor adviseerde de meerderheid van de gemeenteraad nog negatief, met uitzondering van Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid.

De redenen voor de overige partijen om negatief te adviseren waren de (financiële) risico’s die de gemeente moet dragen: het terrein moet gekocht geworden en de zware vervuiling die daar nu aanwezig is moet opgeruimd worden. Voordat deze vervuiling opgeruimd is, kun je niets met dit terrein doen. (Ja, het laten liggen en er een hek omheen zetten). Het is nogal een kostenplaatje voor onze stad om tot aankoop en schoonmaak over te gaan.

Motie om tóch een aankoop te onderzoeken

Gelukkig hebben een aantal partijen de koppen bij elkaar kunnen steken, en heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om een motie op te stellen. In deze motie worden aan de wethouder voorwaarden mee gegeven om aankoop verder te onderzoeken. Deze motie is afgelopen op 11 maart met ruime meerderheid aangenomen.

Zoals ik het begrijp zijn er al jaren vele politici, bewoners, organisaties en overheden bezig om van het stukje IJssel langs de rand van onze historische binnenstad iets moois te maken. Het zou dus mooi – nee héél mooi – zijn als we als gemeente nu de kans zouden krijgen om het Koudasfalt terrein van de huidige eigenaar te kopen en daar een invulling voor te vinden.

Vragen in de provincie en buurtgemeente

In de provinciale staten heeft PvdA statenlid Siebe Keulen ook vragen aan de Gedeputeerde Staten gesteld. Hierin vraagt hij of de provincie Zuid Holland actief bij kan dragen aan de aankoop en invulling van het Koudasfalt terrein is voor Gouda heel erg interessant. Ook in onze buurgemeente Krimpenerwaard zijn er stappen in gang gezet om te kijken wat zij kunnen bijdragen aan dit proces.

Vervolg

Er zijn dus gelukkig meerdere groepen in én om onze stad gaan nadenken over een invulling voor het terrein. Ik hoop ontzettend dat we mede daardoor – op korte termijn – een concreet plan hebben liggen. Een plan waarmee de wethouder tot aankoop van dit terrein over kan gaan, en de invulling van het Koudasfalt terrein kan beginnen.