De PvdA en D66 stellen vragen of de groennorm van 15% stadsbreed gehaald wordt

21 februari 2022

De PvdA en D66 vinden de gehanteerde groennorm van 15% in onze stad van groot belang. We zijn een compacte stad waar meer groen echt noodzakelijk is. Voor met name klimaatadaptatie en biodiversiteit speelt groen een essentiële rol. Daarom bevragen wij het college over de groennorm in Gouda in de praktijk. Wij wilen graag weten in hoeverre de groennorm van 15% ook daadwerkelijk stadsbreed echt gehaald wordt.

De door de PvdA en D66 ingediende vragen zijn hier te openen