Dag van de Arbeid: PvdA Gouda organiseert 1 mei-viering met filmmaker, columnist en sociaaldemocraat Eddy Terstall

12 april 2022

De Dag van de Arbeid vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw. Vakbonden en politieke partijen uit verschillende landen besloten op 1 mei 1890 samen te demonstreren voor een achturige werkdag en betere omstandigheden voor arbeiders.

Anderhalve eeuw later heeft de Dag van de Arbeid niets aan relevantie ingeboet. De ongelijkheid in Nederland neemt toe. Lonen stijgen niet mee met de prijzen in ons land. Werknemers hebben steeds minder zekerheden. Het komt zelfs voor dat mensen ontslagen worden, om vervolgens voor minder loon en een onzeker contract hetzelfde werk te blijven doen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Als werkende betaal je meer belasting over je loon dan over een groot vermogen. Topsalarissen stijgen gemiddeld twee keer zo hard als lage en middeninkomens. Kortom, er is nog genoeg om voor te strijden. Het is goed en belangrijk dat we anno nu nog steeds stilstaan bij de Dag van de Arbeid.

Het klassieke sociaaldemocratische PvdA-verhaal van de verheffing, solidariteit en het eerlijker delen van kennis, macht en inkomen lijkt actueler dan ooit. Hoe relevant en actueel het verhaal ook is, het blijkt geen eenvoudige opgave de kiezer ervan te doordringen dat de  sociaaldemocratische waarden juist nu hard nodig zijn. We bevinden ons in een versplinterd politieke landschap op lokaal en nationaal niveau waar profilering en polarisering meer aandacht krijgt dan goed doordachte plannen die ons samen vooruitbrengen.

Wat is er nodig om als PvdA voorop te lopen in het verhaal van verheffing en vooruitgang en welke sociaaldemocratische prioriteiten zijn nodig om Nederland meer houvast en hoop te geven?

Eddy Terstall zal onder leiding van bestuursleden Bram van Welie en Mohammed Mohandis de Goudse PvdA voorzien van zijn visie op de onmisbare sociaaldemocratische waarden.

Kortom, een middag om niet te missen!

Algemene gegevens van de bijeenkomst:
Datum: Zondag 1 mei 2022
aanvang: 13:00 uur
Locatie: De Speelwinkel, Raam 60-62