26 oktober 2016

Conceptverkiezingsprogramma van de PvdA

Het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA staat inmiddels op de landelijke website van de PvdA: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma
In onze afgelopen ledenvergadering is aangegeven dat de leden van de afdeling Gouda worden uitgenodigd voor een gezamenlijke voorbereiding. Deze voorbereiding willen we koppelen aan het voorcongres dat de PvdA Zuid-Holland organiseert op zaterdag 12 november a.s.

Sander van Alten heeft aangeboden de voorbereiding in onze afdeling te coördineren. Hiertoe worden twee bijeenkomsten georganiseerd. Op dinsdag 1 november om 20.00 uur een werkgroepsessie (net zoals over Van Waarde). Deze bijeenkomst dient om het concept programma door te nemen en eventuele amendementen en moties op te stellen voor het voorcongres. Moties en amendementen voor het voorcongres zuid-Holland moeten voor 9 november worden aangemeld.

Op maandag 7 november 20.00 uur houdt de afdeling een extra ledenbijeenkomst om de voorgenomen inbreng t.a.v. het landelijk concept verkiezingsprogramma van de werkgroep te bespreken. Ook is hier de gelegenheid voor de afdelingsleden om nog andere zaken mee te geven. Verder gaan we in op de verdere procedure rond het landelijk verkiezingsprogramma en de lijsttrekkersverkiezing. Ieder lid van de partij kan stemmen tijdens het congres, thuis of ter plekke. Dat moeten ook zoveel mogelijk leden van onze afdeling gaan doen.

Voor de werkgroepsessie op dinsdag 1 november a.s. kunt u zich aanmelden bij Sander van Alten via de mail: aavanalten@planet.nl
De ledenbijeenkomst op maandag 7 november wordt gehouden in Resistance.