Door op 24 april 2015

Burgers meer betrekken bij veiligheidsaanpak

De PvdA wil dat burgers meer betrokken worden bij de veiligheid in de eigen buurt. Wat ons betreft zou de gemeente hierbij een coördinerende en faciliterende rol moeten spelen.

We hebben op zaterdag 4 april in de wijk Korte Akkeren een kort buurtonderzoek gehouden over het onderwerp “veiligheid bij u in de buurt”. Hieruit is gebleken dat inwoners niet allemaal bekend zijn met de wijkagent en ook niet allemaal bekend zijn met bewonersavonden die georganiseerd worden door de gemeente. Het zijn meestal dezelfde mensen die naar de avonden gaan en er wordt niet altijd een grotere groep inwoners in de wijk bereikt.

Als partij pleiten we ervoor om meer gebruik te maken van internet en (social) media bij het betrekken van buurtbewoners bij de veiligheidsonderwerpen in de wijk. Bijvoorbeeld via WhatsApp, Twitter en andere online nieuws- en chatmogelijkheden waar inwoners, gemeente en politie directer met elkaar in contact staan. Op deze manier wordt er een breder publiek betrokken.

In het verlengde hiervan vinden we dat bewoners voor een deel moeten kunnen bepalen wat de prioriteit van de politie is. Op deze manier krijgen buurtbewoners regie over wat er op het gebied van veiligheid in hun buurt belangrijk is. Dit is wat de PvdA betreft het belangrijkste voor het nog vast te stellen veiligheidsbeleid van de gemeente. Verder zijn we het eens met de andere prioriteiten die in het vast te stellen beleid worden genoemd: high impact crimes/woninginbraken, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, sociale overlast, en voorkomen radicalisering en jihadisme.

Om inspraak vanuit de buurt in het beleid te verankeren, zullen we op woensdag 22 april tijdens de besluitvormende raad een motie indienen om de buurt te betrekken bij het veiligheidsbeleid in de buurt.