Door op 12 maart 2015

Blij met voortzetting aanschaf Koudasfalt terrein

Vanavond op 12 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat de wethouder moet proberen het terrein van Koudasfaltaan te schaffen. Het terrein huisvest nu zware industrie aan de ijsseldijk, tegenover de historische haven van onze historische binnenstad.

In het debat van vorige week uitten veel partijen nog hun twijfels over de risico’s en financiering. We zijn blij dat we na dit debat, samen met andere partijen tot een oplossing zijn gekomen en een motie hebben ingediend die een aantal randvoorwaarden stelt. We hopen dat de wethouder, samen met andere organisaties nu kan komen tot een gedegen plan voor de aanschaf en invulling van het terrein. Hiermee voorkomen we nieuwe vestiging van zware vervuilende industrie en kunnen we een invulling voor dit terrein vinden waar de hele stad wat aan heeft.