Bijzonder werkbezoek aan Goudse Weekendschool

3 maart 2022

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. 13 februari bezochten we als fractie de Goudse Weekendschool. Tijdens het bezoek zijn we als Goudse raadsleden in gesprek geweest met de kinderen van de school. kinderen moeten de kans krijgen om architecten, de politie en politici te leren kennen. Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om rolmodellen te zien en leren kennen, laat staan om ze om zich heen te hebben. De Goudse Weekendschool is onmisbaar voor mij, zegt Sophie Heesen.

Kinderen in Gouda hebben veel ideeën wat er beter moet. Denk eens aan meer voetbalveldjes in wijken, strijden voor het klimaat en discriminatie tegengaan. Aan de hand van een programma opgesteld door ProDemos hebben we samen met de kinderen gekeken naar het proces in de gemeenteraad. Van idee naar uitvoering, van plan tot aan evaluatie.

Ook ik ben leerling van de Goudse Weekendschool geweest, ruim tien jaar geleden. Als kind heb ik hele goede ervaringen aan de Weekendschool, omdat ik sleutelfiguren leerde kennen die ik eerder nog nooit had ontmoet. Mijn eerste kennismaking was met Mohammed Mohandis die toen aan de startblokken van zijn politieke carrière stond. Niet alleen ik heb via de Weekendschool meer zelfvertrouwen gekregen., ik heb er ook veel vrienden gemaakt die ik nu nog ken en regelmatig spreek. Gezamenlijk kijken wij positief terug naar deze periode.

Het leuke aan het werkbezoek was dat een kind geïnspireerd werd om mee te draaien met de PvdA-campagne. Op dit moment heb ik contact met haar moeder en laat ik graag zien hoe lokale politiek werkt. Een ander leerpunt was een advies van de kinderen om vooral Tik-Toks te maken om kinderen aan te spreken. Immers, ook kinderen hebben een stem. Dit advies hebben we direct in de praktijk gebrahct, en als pvda Gouda hebben wij onze eerste Tik-Tok opgenomen en wij zullen in de komende periode meer filmpjes maken. Onze eerste Tik-Tok kun je openen door hier te klikken. :

Voor de PvdA Gouda is de Goudse Weekendschool een belangrijk onderdeel van de maatschappoelijke en culturele organisatie. Daarom hebben we de Goudse Weekendschool benoemd in ons verkiezingsprogramma. Aanpak van leerachterstanden gaat samen met de kinderopvang, de voor- en vroegschoolse educatie, de buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Voor de PvdA Gouda is de Goudse weekendschool een onmisbare maatschappelijke organisatie.