Door op 2 oktober 2014

Bestrijding van overlast in de Herenstraat

Begin september hebben de buurtbewoners van de Herenstraat aandacht gevraagd voor de aanhoudende overlast van hangjongeren die in en rondom de portiekwoningen hangen. Ze veroorzaken veel geluidsoverlast en verhogen het onveiligheidsgevoel in de straat. Daarom hebben de buurtbewoners de wens uitgesproken om de portiekwoningen af te sluiten zodat de jongeren daar niet meer in kunnen hangen.

De gemeente en Mozaïek Wonen hebben dit goed opgepakt en zijn in gesprek gegaan met de buurtbewoners. Dit heeft ertoe geresulteerd dat de portiekwoningen tijdens de onderhoud en schilderwerkzaamheden zullen worden afgesloten.Naast de Herenstraat zullen ook de portieken van Julianastraat worden afgesloten. De werkzaamheden vinden op dit moment plaats.

De PvdA is verheugd met dit goede nieuws en wenst de buurtbewoners van de Herenstraat veel succes en woongenot toe.