22 januari 2017

Besluiten ALV 16 januari 2017

NIEUWS VAN DE EXTRA ALV DD. 16 JANUARI 2017

Maandagavond was er een extra ALV van onze afdeling. Onderwerp was het draaiboek voor de verkiezingen van de gemeenteraad 2018.

Aan de hand van een uitgebreide PowerPoint presentatie zijn alle stappen doorgenomen. Deze PowerPointpresentatie zal binnenkort voor ieder lid beschikbaar komen, nadat hij enigszins is aangepast zodat hij ook voor degene die tijdens deze vergadering niet aanwezig was ook duidelijk(er) wordt.

Er komt uiteraard ook nog een verslag van deze vergadering maar dit zijn in het kort de (belangrijkste) besluiten die tijdens deze ALV zijn genomen:

  • Er komt geen ledenraadpleging voor de verkiezing van de lijsttrekker.
  • Er komt een onafhankelijke commissie die de kandidatenlijst gaat opstellen. Het bestuur gaat op zoek naar leden, maar u kunt zich ook melden, maar u dient wel te voldoen aan een vastgesteld profiel (is op aanvraag beschikbaar).
  • Het afdelingsbestuur gaat de profielschetsen van de raadsleden, de fractie, de fractievoorzitter en de wethouder opstellen.
  • Onder auspiciën van het bestuur worden 5 commissies ingesteld die zich gaan bezighouden met het verkiezingsprogramma; geïnteresseerde leden kunnen zich nu al melden bij het bestuur of de huidige fractie.
  • Er komen zgn. ‘tafeldiscussies’ waar de verschillende documenten voor het (concept) verkiezingsprogramma worden besproken.
  • Er komt op extra ALV (13 november 2017) waarop het verkiezingsprogramma zal worden vastgesteld.
  • De kandidatenlijst worden tijdens de ALV van 18 december 2017 vastgesteld.
  • Tijdens de ALV van 18 december 2017 wordt ook besloten over een eventuele lijstverbinding met andere partijen.

Het draaiboek is nu vastgesteld. De eerstvolgende besluiten worden genomen tijdens de ALV van 20 maart a.s.

 

Namens het afdelingsbestuur,
Gerrit Schinkel – voorzitter