Artikel PvdA Centrum voor Lokaal Bestuur – Weer naar school: tussen hoop en vrees

25 augustus 2020

De vakantie is weer voorbij en de scholen gaan beginnen. Waar normaal gesproken afgetrapt wordt met een campagne van Veilig Verkeer Nederland gaat het nu vooral over of de ventilatie wel in orde is en of leerlingen in de bovenbouw wel onderling voldoende afstand zullen gaan houden.  Met een tweede golf, die in eerste instantie juist onder jongeren toesloeg, had de timing wel wat gelukkiger kunnen zijn.

In dit artikel onderzoekt Jan Erik Keman waar de zorgen zitten rondom scholen en de beschikbare ventilatiesystemen. Maar ook de gevolgen die de Corona crisis heeft voor het leer patroon van leerlingen en studenten. Ook ons raadslid Sophie Heesen komt aan het woord en uit in het artikel haar zorgen over de gevolgen voor leerlingen en studenten.

Om het volledige artikel te lezen, open het artikel hier.
Over dit onderwerp heeft de fractie, met als woordvoerder Sophie Heesen, technische vragen gesteld. Deze vragen zijn hier te vinden.