ALV 18 december 2017

19 december 2017

Tijdens een drukbezochte ALV op 18 december j.l. is het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Tevens is het voorstel van de onafhankelijke commissie voor de kandidatenlijst unaniem overgenomen en is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nu definitief. Guido Prinsenberg, die op de alfabetische lijst stond, is na instemming van de leden aan de kandidatenlijst toegevoegd op nummer 20. De totale lijst bestaat dus nu uit 21 personen.

Namens het afdelingsbestuur wens ik u allen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en hopelijk tot 13 januari 2018 bij onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Gerrit Schinkel
voorzitter PvdA afdeling Gouda