13 april 2016

Alleen subsidie voor vrij toegankelijk Oranjenacht

De Partij van de Arbeid in Gouda vindt dat Oranjenacht op de Markt gratis moet zijn. De organisatoren hebben er dit jaar voor gekozen om entreegeld te vragen en de markt af te sluiten. Uit antwoorden op artikel 38 vragen van de fractie blijkt dat het evenement elk jaar €10.000 euro via de subsidieregeling Volksfeesten krijgt. Met deze regeling worden ook de Oranjeboulevard en de andere activiteiten op Koningsdag bekostigd.

Michiel Sikkes, raadslid PvdA: “Koningsdag is een dag voor jong en oud, arm en rijk en een dag waarop iedereen in Nederland samen feest viert. We vinden het niet terecht dat de gemeente subsidie verleent aan een commercieel evenement dat een toegangsprijs heeft.”

Voor Oranjenacht moeten volwassenen €12,50 betalen en mogen daarnaast geen eigen meegebrachte consumpties meebrengen en nuttigen. Volgens de fractie past dit niet in de gedachte van de subsidieregeling Volksfeesten en beperkt dit voor veel mensen de deelname.

Nota bene hoeft het evenement dat ook de Markt gebruikt en afsluit, geen precario te betalen. Deze kosten moeten reguliere marktondernemers en andere commerciële evenementen die de markt gebruiken wel gewoon betalen.

De PvdA fractie wil dat de subsidieregeling Volksfeesten aangepast wordt en enkel gebruikt kan worden voor vrij toegankelijke Oranje-activiteiten en evenementen. De fractie dient daar op de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 13 april 2016 een motie voor in.

PvdA-raadslid Sikkes: “Het geld uit de pot Volksfeesten kunnen we dan mooi besteden aan de wél publiek toegankelijke Oranje-activiteiten op- en rond Koningsdag.”