18 november 2017

Algemene Leden Vergadering

Maandag 13 november a.s. is er een Algemene Leden Vergadering in het Verzetsmuseum. Aanvang 20.00 uur.
Op de agenda staat het concept-verkiezingsprogramma 2018-2022 PvdA Gouda.
Degenen van wie een emailadres bij de ledenadministratie bekend is hebben dit concept inmiddels ontvangen.
Wilt u dit programma ook hebben, dan kunt u dat opvragen via gj.schinkel@planet.nl
Tot maandag bij onze ALV.
Gerrit Schinkel
voorzitter afd. Gouda