Door op 7 september 2014

Aanpak overlast Herenstraat

Naar aanleiding van een brandbrief van de bewoners van de Herenstraat in Gouda over de aanhoudende overlast, ben ik op bezoek gegaan naar de opsteller van de brief die namens alle buurtbewoners spreekt. Tijdens het gesprek heeft deze bewoner mij kunnen uitleggen op welke wijze de buurtbewoners overlast ervaren. De overlast wordt veelal veroorzaakt door hangjongeren die in en rondom de portiekwoningen hangen. Ze veroorzaken daardoor veel geluidsoverlast en verhogen het onveiligheidsgevoel in de straat. Daarom pleiten de buurtbewoners ervoor om de portiekwoningen af te sluiten zodat de jongeren daar niet meer in kunnen.

Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, Mozaïek Wonen en deze buurtbewoner. Ik heb vernomen dat de bereidheid er is om mee te werken aan het afsluiten van de portieken, zodat het onmogelijk wordt voor hangjongeren om daar nog te hangen.

De PvdA vindt dat elke Gouwenaar in zijn omgeving veilig moet kunnen wonen en leven. We staan dan ook voor een harde aanpak van jongeren die willens en wetens overlast veroorzaken in buurten van Gouda. De PvdA steunt de buurtbewoners van de Herenstraat in de strijd tegen de aanhoudende overlast. We houden de ontwikkelingen in de Herenstraat goed in de gaten en we blijven communiceren met buurtbewoners van deze straat.