30 september 2014

Aankondiging leergang Participatie

Aankondiging leergang Participatie

 

BANNINGLEERGANG 2014:

PARTICIPATIESAMENLEVING

IN SOCIAALDEMOCRATISCH

PERSPECTIEF

Sprekers:

29 oktober 2014

Ruud Koole & Herman Noordegraaf

 

12 november 2014

Menno Hurenkamp

 

26 november 2014

Aletta Winsemius & Daniel Boomsma

 

10 december 2014

Pieter Hilhorst & Dorien Zandvliet

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving,

aldus koning Willem-Alexander in zijn troonrede van 2013.

Ook de PvdA omarmt de participatiesamenleving – zowel uit financiële

overwegingen als ideologisch. Met woningbouwcoöperaties, mutualiteiten en

scholingsprogramma’s regelden socialisten hun eigen verzorgingssamenleving

aan het begin van de 20e eeuw. Tegenwoordig omhelzen sociaaldemocraten

broodfondsen, energiecoöperaties en zorg via sociale wijkteams. Maar willen en

moeten sociaaldemocraten die participatiesamenleving wel nastreven?

Hoe keken sociaaldemocraten de afgelopen honderd jaar naar burgerparticipatie,

naar de participatiesamenleving avant la lettre? Hoe wordt er in andere landen

gedacht over de participatiesamenleving? En hoe verhoudt de gedachte achter de

(lokale) verzorgingsstaat nieuwe stijl – van recht op zorg naar compensatie

voor pech – zich tot de participatiesamenleving en de klassieke verzorgingsstaat?

Wat moeten sociaaldemocraten daar eigenlijk van vinden? En welke

beleidsaanbevelingen vloeien daar uit voort voor lokale politici? Daarover gaat

de Banningleergang 2014.

 

De leergang

De Banningleergang is een cursus over de ontwikkeling van de

beginselen en waarden van de sociaaldemocratie. De PvdA heeft de

leergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma, maar

ook niet-Pvda’ers kunnen deelnemen.

 

Data en locatie

De leergang wordt gehouden op 29 oktober, 12 november, 26

november, 10 december van 18-21 uur in De Rode Hoed in

Amsterdam.

Kosten

Kosten (inclusief broodmaaltijd) voor deelname zijn 75 euro.

Studenten en minima betalen 30 euro.

 

Opgeven

Geef je hier op: http://www.banningvereniging.nl/wat-we-doen/

banningleergang-2014/

 

Organisatie en gespreksleiding

Naomi Woltring (uitvoerend secretaris Banning Vereniging)