PvdA Gouda kaart tegel problematiek fietspaden wederom aan

13 januari 2022

De PvdA Gouda kaart opnieuw via politieke vragen  het probleem van de loszittende tegels op Goudse fietspaden aan bij het college van B&W. Het gevaar voor fietsers om te vallen is groot en wordt in onze ogen niet opgelost door een bord. Het probleem zelf moet met spoed opgelost worden.

De door de PvdA ingediende schriftelijke vragen zijn hier in te zien.

Bron: Ad Gouda, 13 januari 2022