Blog: Maak zekerheid concreet en tastbaar

31 oktober 2019

De PvdA lijkt langzaam op te krabbelen na de historische nederlaag in 2017. Over de verklaring verschillen journalisten en politicologen nogal. Laat ik eens inzoomen op de geluiden die ik hoor in Gouda en waarom de PvdA weer gezien wordt na maart 2017.

De veranderingen op allerlei terreinen gaan in zo’n rap tempo dat zekerheden in de toekomst voor veel gezinnen op losse schroeven staan. Nederlanders zijn niet negatief over hun leven vandaag, maar onzeker over of de volgende generatie, hun eigen kinderen, dezelfde kansen krijgen op een goede baan en het kunnen verkrijgen van een betaalbare woning om ook weer aan hun eigen toekomst te bouwen.

Daarnaast hoor ik veel werknemers boven de 40 zich afvragen of de AOW-leeftijd wel gehaald wordt nu deze blijft stijgen en er geen collectieve regelingen zijn voor ‘zware dan wel bijzondere’ beroepen. Daardoor dreigt de gemiddelde stratenmaker komende jaren 50 jaar te moeten werken om überhaupt aanspraak te maken op de oudedagsvoorziening. En die voorziening is noodzakelijk als deze gecombineerd wordt met een relatief laag pensioen waar ouderen hun vaste lasten niet van kunnen betalen.

We zien ook dat de woningmarkt stuk is. Enerzijds een huurmarkt deels gereguleerd door het hebben van sociale huurwoningen en de huurtoeslag, daarnaast wordt de koopsector gesubsidieerd door de hypotheekrenteaftrek. Een grote groep Nederlanders komt steeds meer in de knel, doordat zij door hun net iets te hoge inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daar komt nog eens bij dat de gemiddelde koopwoning door stijgende huizenprijzen onbereikbaar is voor iemand met anderhalf keer modaal. Deze groep is aangewezen op de particuliere huurmarkt. Deze markt spreekt vaak over de zogenaamde middenhuur maar de huren concentreren zich vaak rond de 1000 euro of hoger en zijn daarmee vaak hoger dan de lasten van een gemiddelde koopwoning.

Als PvdA zullen we radicaler moeten knokken voor zekerheden waar een overheid lef toont. Reguleer de woningmarkt in de wet tot woningen van 1000 euro. Koppel de AOW aan gewerkte jaren om zware beroepen echt de zekerheid te geven. Bevries de AOW-leeftijdsverhoging zolang er geen oplossing is voor de vakman voor wie 50 jaar werken de norm wordt.

Lokaal blijven we als PvdA Gouda knokken. We blijven de maximale grenzen opzoeken om de middeldure huur nóg meer te reguleren en daarmee betaalbaar te houden. We blijven sociale huurwoningen bouwen om de doorstroom op gang te houden. Ook willen we ouderen meer tegemoetkomen die door een klein pensioen niet kunnen meedoen en in armoede leven. De strijd is nooit gestreden moedig voorwaarts.