6 maart 2014, So What!, Vest 30, Gouda | So What!, Vest 30, Gouda

Verkiezingsdebat So What

Zie https://www.facebook.com/events/1443374859229794/ voor informatie over dit debat, georganiseerd door So What!:

‘Ze doen niet wat de burger wil’
‘Een paar jaartjes en dan cashen in het bedrijfsleven’
‘‘Elitaire volksmenners’
‘Waarom kiezen, ze zijn toch allemaal hetzelfde’

‘Ze’, dat zijn de politici, de kandidaatraadsleden die, als ze gekozen worden, de komende vier jaar bepalen wat er in Gouda gebeurt. Maar wie zijn ‘ze’, wat denken ‘ze’ en waarom zijn ‘ze’ ook belangrijk voor ons?

Donderdagavond 6 maart zullen politici van alle Goudse partijen met elkaar in debat gaan over thema’s die er toe doen: veiligheid, werk en opleiding, huisvesting en cultuur en uitgaan. De debatleider houden we nog even geheim, maar Klara Smeets zal, twee dagen voor haar stadsdichterschap eindigt, de avond passend sluiten. Na het debat, dat tot ongeveer 22.30 zal duren, blijven de politici natuurlijk hangen om zieltjes te winnen. Laat je niet zomaar overtuigen, maar vraag door. En zorg er voor dat jouw stem er op 19 maart echt toe doet!

De vier thema’s worden allemaal ingeleid door een expert uit het veld: mensen die weten waar ze over praten!

Thema Cultuur en Uitgaan > Centrummanager Gouda;
Thema Huisvesting > Adjunt-directeur Woonpartners Midden Holland;
Thema Opleiding en Werk > Sectormanager Economie ROC ID College;
Thema Veiligheid > Teamchef politie Gouda.