19 februari 2014, De Veste, Ridder van Catsweg 300 | De Veste, Ridder van Catsweg 300

Politiek café en debat FNV Gouda

Op 19 februari 2014 zal er een politiek café en debat georganiseerd door FNV plaatsvinden. Het debat zal staan in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Namens de PvdaA in Gouda neemt lijsttrekker Rogier Tetteroo deel aan het debat.

De agenda

19.00 uur zaal open (en lancering Kieskompas)

19.30 uur: Opening door Peter van Eijk (Lokaal FNV Gouda); mevrouw Tonny Groen (Gespreksleider FNV In Beweging)

debat “Werken: Investeer in echte banen”

debat “Inkomen: Stop de aanval op de minima”

korte pauze: 20.45 uur tot 21.00 uur

debat “Zorg: Waarborg de kwaliteit van de zorg”

slotdebat en informele afsluiting