4 juni 2018, van 20:00 tot 23:00, Café Verzetsmuseum, Gouda | Café Verzetsmuseum, Gouda

Ledenraad beoogd coalitieakkoord

Geachte leden,

Van onze lokale lijsttrekker Rogier Tetteroo heb ik goede berichten gehoord in die zin dat de collegeonderhandelingen nu zo goed als afgerond zijn.

Om deze reden wilde ik u allen uitnodigen voor een ledenraadpleging over het beoogde collegeakkoord. Rogier zal het akkoord aan u voorstellen en er met u van gedachten over wisselen. Eindelijk zal een stemming worden gehouden over het akkoord.

De vergadering is zoals gebruikelijk in het verzetsmuseum. Het tijdstip is maandag 4 juni a.s. om 20 u.

De koffie staat klaar !

Tot maandag !

Met vriendelijke groet,
Patrick Verhoeven
Voorzitter afdeling Gouda.