10 juni 2014, om 20:00, Speeltuinvereniging 'De Korte Akkeren', Ankerpad 2, Gouda | Speeltuinvereniging 'De Korte Akkeren', Ankerpad 2, Gouda

ALV financieel jaarverslag en coalitieakkoord

Let op! Afwijkende locatie!

Deze ALV vindt plaats bij Speeltuinvereniging ‘De Korte Akkeren’, Ankerpad 2, Gouda (op het sluizeneiland)

Agenda

Een half uur voor aanvang van de ALV liggen de documenten ter inzage:

  1. Opening
  2. Verslag ALV dd. 24 maart 2014
  3. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie
  4. Coalitieakkoord
  5. Rondvraag
  6. Sluiting