15 december 2014, om 20:00, Café Résistance (tuin Verzetsmuseum) | Café Résistance (tuin Verzetsmuseum)

Algemene Ledenvergadering

Download hier Gouds Rood December 2014 met de stukken voor de vergadering.

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ALV dd. 10 juni 2014.
4. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen (presentatie en discussie tijdens de vergadering)
5. Fractieplan (presentatie fractievoorzitter)
6. Begroting 2015 en jaarwerkplan bestuur 2015
7. Congres 17 en 18 januari 2015
8. Vertegenwoordiging gewest en congres
9. Campagne Provinciale Staten en Waterschap
10. Nieuwjaarsreceptie
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Neemt u gerust een introduce mee!