Wim Sonnemans

Nieuwe jeugdwet stelt kind centraal en vraagt sterke sturing door gemeenten

door Wim Sonnemans op 22 maart 2015

Door de nieuwe jeugdwet is de uitvoering van de jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit met de opzet om meer maatwerk per kind te leveren, onnodige kosten te besparen en beter aan te sluiten op andere vormen van hulp aan gezinnen, bijv. schuldhulpverlening. De winst aan slagvaardigheid en doeltreffendheid moet ten goede komen aan de toekomstkansen van kinderen die op hulp zijn aangewezen. Doordat die zo later bijv. op de arbeidsmarkt hun weg beter weten te vinden, levert dit ook besparingen op voor de samenleving.

PvdA-afdeling Gouda heeft op 9 maart in een themabijeenkomst met PvdA-kamerlid Loes Ypma en met betrokkenen uit de praktijk besproken hoe de nieuwe jeugdzorg tot nu toe verloopt, tegen welke knelpunten we in Gouda aanlopen en hoe het beter kan. De Goudse PvdA-fractievoorzitter Marion Suijker riep op met signalen te komen die de gemeenteraad kan benutten om kinderen niet tussen de wal en het schip te laten komen.

lees verder »