Rogier Tetteroo

Wethouder sociale zaken & wonen

Rogier is wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook armoedebeleid en schuldhulpverlening vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Vanuit de sociaaldemocratische idealen van eerlijk delen en onderlinge solidariteit werkt hij dagelijks met zijn collega wethouders aan een nog beter Gouda.
Rogier heeft rechten gestudeerd in Utrecht. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Foto: Julia Veld

Niet tweedelen; samen delen!

door Rogier Tetteroo op 13 mei 2016

Een reactie van PvdA wethouder Tetteroo over het AzC en de hoe we tweedeling voorkomen en zorg voor alle Gouwenaren en asielzoekers waarborgen.

lees verder »

PvdA wethouder Tetteroo over opvang vluchtelingen

door Rogier Tetteroo op 9 september 2015

De visie van wethouder Tetteroo op de komst van een AZC in Gouds.

lees verder »

Toelichting fractievoorzitter Rogier Tetteroo op coalitieonderhandelingen

door Rogier Tetteroo op 12 mei 2014

Beste leden, Vanochtend, maandag 12 mei 2014, is namens de drie grootste fracties in de Goudse gemeenteraad, D66, GoudaPositief/GBG en de PvdA via een persbericht medegedeeld dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college door deze drie partijen zal worden voortgezet. Dit houdt in dat Gopo zich terugtrekt uit de onderhandelingen die gaande

lees verder »