PvdA wethouder Tetteroo over opvang vluchtelingen

door Rogier Tetteroo op 9 september 2015

De visie van wethouder Tetteroo op de komst van een AZC in Gouds.

lees verder »

Gouda gaat bijdragen aan opvang vluchtelingen in PWA-kazerne

9 september 2015

Onze reactie op de aankondiging van de komst van een asielzoekerscentrum in Gouda.

lees verder »

PvdA Gouda dringt aan op opvang vluchtelingen en stelt vragen aan college

6 september 2015

We hebben bij het college van burgemeester en wethouders aangedrongen op de opvang van vluchtelingen in Gouda.

lees verder »

Open brief aan burgemeester over Bed, Bad en Brood

17 mei 2015

Onze voorzitter Gerrit Schinkel heeft deze brief aan de Burgemeester ondertekend met betrekking tot Bed, Bad en Brood opvang in Gouda. Verschillende maatschappelijke en politieke organisaties hebben de brief ook ondertekend.

lees verder »

Burgers meer betrekken bij veiligheidsaanpak

door op 24 april 2015

De PvdA wil dat burgers meer betrokken worden bij de veiligheid in de eigen buurt. Wat ons betreft zou de gemeente hierbij een coördinerende en faciliterende rol moeten spelen.

lees verder »

Rondgefietst: Fietsenrekken, zijlen, stegen en kerken

door Guido Prinsenberg op 13 april 2015

Enige tijd geleden hebben Michiel Sikkes en ik (Guido Prinsenberg) een fietstochtje gemaakt door de binnenstad. Drie dingen die we daar aantroffen: onhandige fietsenrekken, kunst op straat en een kerk die aan een opknapbeurt toe is. Zaterdag 18 april gaan we door Plaswijck fietsen. Heb jij iets waar wij naar moeten kijken?

lees verder »

Iedereen aan het werk, met een brede blik vanuit alle budgetten

30 maart 2015

Afgelopen woensdag 25 maart werd de participatienota en re-integratieverordening besproken in de gemeenteraad. In deze stukken staan de voornemens van het stadsbestuur verwoord om mensen aan het werk te helpen. Hierbij de inbreng van PvdA-raadslid Peter den Boer: De Partij van de Arbeid staat voor de belangen van mensen die door omstandigheden niet in de

lees verder »

De toekomst van Koudasfalt

door Michiel Sikkes op 25 maart 2015

Op woensdag 11 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Gouda besloten, tóch de mogelijke aankoop van het Koudasfalt-terrein verder te onderzoeken. De week ervoor adviseerde de meerderheid van de gemeenteraad nog negatief, met uitzondering van Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe gaat het verder met de ontwikkeling van het Koudasfalt terrein?

lees verder »

Nieuwe jeugdwet stelt kind centraal en vraagt sterke sturing door gemeenten

door Wim Sonnemans op 22 maart 2015

Door de nieuwe jeugdwet is de uitvoering van de jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit met de opzet om meer maatwerk per kind te leveren, onnodige kosten te besparen en beter aan te sluiten op andere vormen van hulp aan gezinnen, bijv. schuldhulpverlening. De winst aan slagvaardigheid en doeltreffendheid moet ten goede komen aan de toekomstkansen van kinderen die op hulp zijn aangewezen. Doordat die zo later bijv. op de arbeidsmarkt hun weg beter weten te vinden, levert dit ook besparingen op voor de samenleving.

PvdA-afdeling Gouda heeft op 9 maart in een themabijeenkomst met PvdA-kamerlid Loes Ypma en met betrokkenen uit de praktijk besproken hoe de nieuwe jeugdzorg tot nu toe verloopt, tegen welke knelpunten we in Gouda aanlopen en hoe het beter kan. De Goudse PvdA-fractievoorzitter Marion Suijker riep op met signalen te komen die de gemeenteraad kan benutten om kinderen niet tussen de wal en het schip te laten komen.

lees verder »