Nieuws

De toekomst van Koudasfalt

door Michiel Sikkes op 25 maart 2015

Op woensdag 11 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Gouda besloten, tóch de mogelijke aankoop van het Koudasfalt-terrein verder te onderzoeken. De week ervoor adviseerde de meerderheid van de gemeenteraad nog negatief, met uitzondering van Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe gaat het verder met de ontwikkeling van het Koudasfalt terrein?

lees verder »

Nieuwe jeugdwet stelt kind centraal en vraagt sterke sturing door gemeenten

door Wim Sonnemans op 22 maart 2015

Door de nieuwe jeugdwet is de uitvoering van de jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit met de opzet om meer maatwerk per kind te leveren, onnodige kosten te besparen en beter aan te sluiten op andere vormen van hulp aan gezinnen, bijv. schuldhulpverlening. De winst aan slagvaardigheid en doeltreffendheid moet ten goede komen aan de toekomstkansen van kinderen die op hulp zijn aangewezen. Doordat die zo later bijv. op de arbeidsmarkt hun weg beter weten te vinden, levert dit ook besparingen op voor de samenleving.

PvdA-afdeling Gouda heeft op 9 maart in een themabijeenkomst met PvdA-kamerlid Loes Ypma en met betrokkenen uit de praktijk besproken hoe de nieuwe jeugdzorg tot nu toe verloopt, tegen welke knelpunten we in Gouda aanlopen en hoe het beter kan. De Goudse PvdA-fractievoorzitter Marion Suijker riep op met signalen te komen die de gemeenteraad kan benutten om kinderen niet tussen de wal en het schip te laten komen.

lees verder »

Verklaring fractie voor uitstel PWA Kazerne besluit

12 maart 2015

De PvdA heeft in de raadsvergadering op woensdag 11 maart het voorstel van het college gesteund om het besluit over de PWA kazerne uit te stellen. Lees hier de verklaring van fractievoorzitter Marion Suijker: Waarom de PvdA fractie voor uitstel van het PWA-kazerne besluit is  

lees verder »

Waarom de PvdA fractie voor uitstel van het PWA-kazerne besluit is

door Marion Suijker op 12 maart 2015

Wij hebben de aanvullende informatie van het college dinsdag 10 maart jl. ontvangen over de herbestemming PWA Kazerne. Zoals u weet hebben drie organisaties (de Ark/El Wahda/Gemiva) het plan om hier huisvesting te betrekken voor uitoefening van hun activiteiten. Het college wil dit initiatief faciliteren en kredieten verlenen voor de school en Gemiva, zodat zij zich

lees verder »

Blij met voortzetting aanschaf Koudasfalt terrein

door Michiel Sikkes op 12 maart 2015

Vanavond op 12 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat de wethouder moet proberen het terrein van Koudasfalt aan te schaffen aan de ijsseldijk, tegenover de historische haven van onze historische binnenstad.

lees verder »

Waarom de PvdA voorstander is van het plan ‘Samen onder een dak’ in de PWA Kazerne.

door Marion Suijker op 4 maart 2015

Binnenkort is er besluitvormende vergadering over de herbestemming van de voormalige PWA kazerne. Zoals u weet staat deze kazerne in Gouda Noord en is eigendom van de rijksoverheid. Zo’n 40 jaar is de kazerne in gebruik geweest door het ministerie van Defensie. Het is een enorm gebouw (13000 m2), waar naar schatting 1000 personen werkten. In 2010 heeft defensie besloten dat zij dit gebouw niet meer nodig hadden. Het staat leeg en is te koop.

lees verder »

Gouds Rood maart 2015, inclusief uitnodiging ALV 23 maart 2015

26 februari 2015

Beste leden en belangstellenden, De Gouds Rood van maart 2015 is digitaal beschikbaar. In deze editie onder andere de uitnodiging voor de ALV van 23 maart 2015. De digitale versie van Gouds Rood is beschikbaar middels onderstaande link: Gouds Rood maart 2015 Bestuur afdeling Gouda, Nils van Teijlingen 06 424 777 47

lees verder »

PvdA Gouda over plan De Ark, moskee en Gemiva

5 februari 2015

Vandaag heeft het college van burgemeester & wethouders een plan gepresenteerd van De Ark (school voor speciaal onderwijs), het islamitisch centrum El Wahda en Gemiva (kinderdagcentrum) om zich te huisvesten op het terrein van de voormalige PWA-kazerne in Gouda. Lees hier onze eerste reactie op dit plan.

lees verder »

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

5 januari 2015

Beste partijgenoot,   Hierbij wil ik je graag uitnodigen voor onze Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari 2015 in café Résistance (ingang via de tuin van het Verzetsmuseum aan de Turfmarkt).   De receptie vangt aan om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur.   Behalve het uitwisselen van de beste wensen staat de receptie

lees verder »

PvdA Gouda is voor een Keuze-systeem donorregistratie

door op 29 oktober 2014

Woensdag 15 oktober heeft de PvdA een motie ingediend. De motie is ingediend in het kader van de donorweek (13 oktober t/m 19 oktober). Er zijn op dit moment gemiddeld 1300 mensen aan het wachten op een orgaantransplantatie. Dit komt mede doordat Nederland het zogenaamde ‘opt-in systeem’ hanteert. Dit houdt in dat iemand pas donor kan

lees verder »