Agenda

ALV financieel jaarverslag en coalitieakkoord

Locatie: Speeltuinvereniging 'De Korte Akkeren', Ankerpad 2, Gouda

Datum: 10 juni 2014, 20.00

Let op! Afwijkende locatie!

Deze ALV vindt plaats bijĀ Speeltuinvereniging ‘De Korte Akkeren’, Ankerpad 2, Gouda (op het sluizeneiland)

Agenda

Een half uur voor aanvang van de ALV liggen de documenten ter inzage:

  1. Opening
  2. Verslag ALV dd. 24 maart 2014
  3. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie
  4. Coalitieakkoord
  5. Rondvraag
  6. Sluiting