Partijleider Diederik Samsom bezoekt de PvdA in Gouda

23 oktober 2016

Dinsdag 25 oktober a.s. bezoekt partijleider Diederik Samsom de PvdA in Gouda. Hij wil met u van 18.30 – 19.30 uur in gesprek gaan in Buurthuis De Speelwinkel. Inloop vanaf 18.00 uur. Dus heeft u vragen, of wilt u iets kwijt aan Diederik, kom dan naar De Speelwinkel, Raam 60-62 in Gouda.

lees verder »

PvdA Gouda onderschrijft oproep tot versterking Defensie

6 oktober 2016

door Wim Sonnemans (oud-bestuurslid PvdA Gouda en lid PvdA-Netwerk Defensie) Het PvdA-bestuurdersnetwerk dringt er in een bijdrage voor het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma (zie https://rwolvers.home.xs4all.nl/Artikelen/bijdrage%20verkiezingsprogr%20bestuurdersnetwerk.pdf) op aan te voorzien in een passend budget voor de krijgsmacht. De Goudse PvdA onderschrijft dit pleidooi mede op grond van een Politiek Café over Defensie en internationale solidariteit. Het is nu

lees verder »

Aan de bak voor uitstroom maatschappelijke opvang

door Michiel Sikkes op 28 september 2016

Raadslid Michiel schreef deze week over de stokkende uitstroom uit maatschappelijke instellingen en beschermd wonen door een tekort aan betaalbare en sociale woningbouw.

lees verder »

Persbericht nieuw college B&W

23 september 2016

Gisterenavond (donderdag 22 september 2016) hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de gemeenteraads-verkiezingen in 2018 – bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de

lees verder »

Onderhandelaars Gouda vormen zakencoalitie

18 september 2016

Onder leiding van formateur Van Schelven is vandaag (zaterdag 17 september 2016) besloten om een zakencoalitie te vormen. Die moet gedurende de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen het stadsbestuur behartigen. In het te vormen college van burgemeester en wethouders zullen wethouders van zes partijen plaats nemen: D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. De

lees verder »

Gouds Rood September 2016

7 september 2016

De nieuwe Gouds Rood is er weer! Onder andere ter voorbereiding op de ALV van maandag 26 September 2016. Download

lees verder »

PvdA Gouda blij met komst formateur Van Schelven

26 augustus 2016

Beste partijgenoot, Vandaag heeft D66 Gouda de heer Roland van Schelven benoemd tot formateur. De heer Van Schelven is nu nog burgemeester van Culemborg en was voorheen raadslid en wethouder voor D66 in Gouda. De heer Van Schelven heeft een grote staat van dienst in het openbaar bestuur. Rogier Tetteroo, politiek leider van de PvdA

lees verder »

Politieke situatie in Gouda na aftreden wethouders

28 juli 2016

De PvdA afdeling Gouda heeft dinsdagavond 26 juli j.l. een extra ALV gehouden over de ontstane politieke situatie na het ontslag van de wethouders van Gouda. Tijdens deze ALV heeft raadslid Peter den Boer uiteengezet wat er allemaal gebeurd is. Er is nu een verkenner aangesteld die medio augustus met zijn bevindingen en voorstellen naar

lees verder »

EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING OP DINSDAG 26 JULI 2016

8 juli 2016

Zoals je waarschijnlijk weet zijn de wethouders van Gouda afgetreden nadat een motie van wantrouwen is aangenomen met steun van voormalig coalitiepartij VVD. De politieke situatie in het Goudse is daardoor in zwaar weer verzeild geraakt. De PvdA heeft het collegebeleid altijd loyaal gesteund en is zeer tevreden over de behaalde resultaten. Die tevredenheid zien

lees verder »

Afscheidswoord wethouder Rogier Tetteroo na het aftreden als wethouder van Gouda

7 juli 2016

Voorzitter, Ik sta hier met een zwaar gemoed. Ik ben in deze raad met 34 stemmen benoemd; vanwege de afwezigheid destijds van een lid betekent dat met unanimiteit. Ik ben nu in deze raad met 18 stemmen ontslagen. Dat ik het niet eens ben met het ontslag laat zich raden. Maar het is politiek. En

lees verder »